449 kr kvar till fri frakt!

449 kr kvar till fri frakt!

Medlemsvillkor


Här kan du läsa allt det finstilta gällande ditt medlemskap i My Ur&Penn

ALLMÄNT

Ett My Ur&Penn-konto är Ur&Penn AB:s (“Ur&Penn”, “vi”) sätt att erbjuda särskild service, personliga erbjudanden och förenklad administration för våra trogna kunder genom att tillhandahålla personliga erbjudanden anpassade till dig, spara uppgifter om dig och dina köp samt erbjuda enklare administrering av nya köp. För att registrera dig som medlem hos Ur&Penn (“medlem”, “du”) behöver du godkänna dessa villkor för medlemskap.

MEDLEMSKAP

Ett My Ur&Penn-konto är Ur&Penn AB:s (“Ur&Penn”, “vi”) sätt att erbjuda särskild service, personliga erbjudanden och förenklad administration för våra trogna kunder genom att tillhandahålla personliga erbjudanden anpassade till dig, spara uppgifter om dig och dina köp samt erbjuda enklare administrering av nya köp. För att registrera dig som medlem hos Ur&Penn (“medlem”, “du”) behöver du godkänna dessa villkor för medlemskap.

KRAV FÖR MEDLEMSKAP

För att bli medlem i My Ur&Penn måste du:

  • • Vara en fysisk person
  • • Ha fyllt 16 år
  • • Vara folkbokförd i Sverige
  • • Inneha ett svenskt personnummer.
Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet.

Medlemskapet är personligt. När du handlar i butik registreras köpet som ett medlemsköp genom att du i kassan visar giltig ID-handling. ID-handling ska alltid kunna visas upp i samband med köp. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller inte som ID-handling.

REGISTRERING

Medlemskapet i My Ur&Penn påbörjas när du godkänner dessa villkor och medlemmen har registrerats i Ur&Penns system.
Som bekräftelse på registreringen skickar Ur&Penn en bekräftelse per e-post till den e-post du angett.

UPPSÄGNING OCH AVSLUTANDE MEDLEMSKAP

Ur&Penn kan säga upp ditt medlemskap och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid missbruk, annat otillbörligt beteende eller om Ur&Penn annars finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av medlemskapet utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder till annan person. Ur&Penn meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av medlemskapet, orsaken till uppsägningen och eventuell ogiltigförklaring av erbjudanden och rabatter.


MEDLEMSKAPETS GILTIGHET OCH UPPHÖRANDE

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta Ur&Penns kundtjänst på info@uropenn.se. Fullständiga kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor.

Du som medlem ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor för medlemskap. Information om förändringar hittar du på Ur&Penns webbplats.

Ur&Penn förbehåller sig rätten att avaktivera ditt medlemskap och ta bort dina uppgifter, om ingen aktivtet har registrerats som ett medlemsköp under de senaste 24 månaderna. Ur&Penn förbehåller sig rätten att avsluta ett medlemskap hos My Ur&Penn som har felaktiga kontaktuppgifter.


AVTALSTID

Ditt medlemskap hos Ur&Penn gäller tills vidare. Om du varit inaktiv i ditt medlemskap genom att ej öppnat våra mailutskick och ditt registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan kan vi komma att avsluta ditt medlemskap i My Ur&Penn.


UR&PENNS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att du som medlem godkänner dessa villkor, samtycker du till att Ur&Penn kan behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Ur&Penns integritetspolicy gällande medlemskap i My Ur&Penn som du hittar här nedanför


PERSONLIGA ERBJUDANDEN OCH MARKNADSFÖRING

Som medlem i My Ur&Penn får du inspiration och information om erbjudanden via e-post, sms och postala utskick. Erbjudanden och marknadsföring anpassas efter dina uppgifter, dina vanor och ditt köpbeteende för att säkerställa att du får relevant information och relevanta erbjudanden från oss som är intressant för dig. Information om hur du använder vår webb, vilka av våra varor och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp och information om ditt medlemskap analyseras för att kunna tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror du skulle vilja gå på.

Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, SMS, brev och uropenn.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook).

Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta Ur&Penn. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i dessa villkor. Observera att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar när det gäller sociala nätverk. I de fallen behöver du ändra inställningarna på respektive konto.


ANPASSNING AV FÖRMÅNER OCH ERBJUDANDEN

Ur&Penn har rätt att ge olika medlemmar olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Ur&Penn inte är skyldig att ge samma förmåner till alla medlemmar. Olika förmåner kan till exempel ges till enbart till medlemmar med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller medlemmar som bor inom ett visst geografiskt område.


ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Dessa villkor för medlemskap i My Ur&Penn gäller i den form som de är publicerade på Ur&Penns hemsida. Ur&Penn förbehåller sig rätten att göra ändringar i medlemskap, medlemsvillkoren eller hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls.

Om villkoren för medlemskap i My Ur&Penn ändras kommer ändringarna att publiceras på Ur&Penns webbplats eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. En medlem som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sin medlemskap med omedelbar verkan.


VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Dessa villkor reglerar inte några köp som genomförs inom ramen för Ur&Penns webbshop eller fysiska butiker. Medlem av My Ur&Penn måste alltid informera sig om och följa Ur&Penns köpvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor. Ur&Penns köpvillkor finns tillgängliga på Ur&Penns hemsida.


TVISTER

Eventuella tvister gällande My Ur&Penn medlemskap som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Medlemmen kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

Force majeure – händelser utanför vår kontroll Ur&Penn är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Ur&Penn själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Ur&Penn är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Ur&Penn varit normalt aktsam.


KONTAKT

Om du har frågor om innehav av medlemskap hos My Ur&Penn kontakta info@uropenn.se